Järjest enam inimesi töötab öisel ajal teedel ja tänavatel, mis tihtipeale pole piisavalt või üldse valgustatud (ehitajad ja teetöölised, politsei, tuletõrje, elektripaigaldajad jne). Samuti ka  inimesed, kes õhtusel ajal kuhugi sõitmas on. Öisel ajal on piiratud nähtavus ja unine olek kõigile liiklejatele suureks ohuks. Töölistele on esmatähtis möödasõitjate turvalisuse tagamine, teisalt ka see, et ettenähtud tööd efektiivselt tehtud saaksid.

Eelpoolnimetatud tähendab seda, et antud valdkonnas peab olema kasutada parim objektivalgustus, mida spetsiaalsete tööstuslike valgustite tootja Powermoon GmbH erineva toodeteprogrammiga  pakub.

*Pimestamisvaba valgus
Powemoon®LED valguspallid on pimestamisvabad nii nendega konkreetsetel ehitusojektidel töötajatele, kui ka ehitusojektidest mööduvatele liiklejatele. Võrreldes mistahes valgustornide- ja prožektoritega, ületab Powermoon® valguspallide kvaliteet neid  turvalisuses ja töö efektiivsuses.

*Hajutatud valgus
Powemoon®LED valguspallid hajutavad kõik tavapäraselt tekkivad varjud miinimumini.

*Kiire paigaldus
Valguspalli paigaldamsele kulub ca 1 minut ehk transpordivahendist väljavõtmisest  kuni ülesseadmiseni kulub ca 1minut.

*Paigaldamise valikuvabadus
Powermoon®valguspalle on võimalik paigaldada peaaegu kõikjale, seejuures kedagi ümbruskonnas pimestamata ja seda nii teedele, tänavatele, avamaastikule või kinnitusega masinatele.

*Kohene valgus
Sisselülitades süttivad Powermoon®valguspallid hetkega tööle täiel heledusel ja võimsusel.

*Kiire kokkupakkimine, kusjuures valgusti eelnev jahtumine pole vajalik
Valgusti mahavõtmiseks ja kokkupakkimiseks kulub kõigest minuti jagu aega, kuna valgusti ei vaja mahajahtumiseks (mahajahutamiseks) aega.

*Kasutatav erineva pingega vooluallikatega
Powermoon®LED valguspallidele saab voolu kõikidest masinatest, sõidukitest ja kaasaskantavatest generaatoritest (12V/24V/48V/120V/230V)

*Suurem valgusega kaetud ala, suurem töö efektiivsus
Ükski teine mobiilne valgusti ei oma nii suurt katmikala, kui Powermoon®valguspall. Valguspallide kuju on disainitud katmaks valgusega 360°-e raadiusega ala ning arvestades asjaoluga, et toode ei pimesta, on kogu valgustatud ala kasutatav efektiivseks tööks.

*Suurim vastupidavus valguspallide maailmas
Powermoon®toodete juures on kasutatud parima kvaliteediga materjale ja koostisosasid. Valguspallide pealisosa on valmistatud Kevlarist, millele isegi kuum asfalt kahjustusi ei tekita.

*Erinevad kinnitamise variandid
Powermoon® pakub mitmeid erinevaid võimalusi valguspallide  kinnitamiseks. Enamlevinud kinnitamisvõimalused baseeruvad nn „kolm-jalg“ statiivil (Tripod, metall, klaasfiiber), stabiilsel veemahutiga statiivil (Powermoon®Slider) ja magnetkinnitusel. Küsi meilt ja me anname teile parima kinnitusvariandi(variantide) valikul igakülgset nõu.